Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisi tiistaina digitaloutta käsittelevän tutkimuksen. Sen mukaan digitalisaatio helpottaa veronkiertoa. Syntynyttä verovajetta on kuitenkin mahdotonta arvioida osin puutteellisten tilastotietojen vuoksi.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura tietää tuskan paremmin kuin hyvin.

”Uudet ilmiöt tulevat väistämättä uhkaamaan verokertymää. Siellä voi olla verojen välttelyä tai liiketoimintaa voi siirtyä pois Suomesta”, Heikura sanoi kommenttipuheenvuorossaan Etlan tutkimuksesta.

”Tämä luo paineita julkisen talouden tasapainottamiselle. Julkiset menot ovat kasvussa väestön ikääntymisen vuoksi. Samaan aikaan on paineita, että verokertymä pienenee”, Heikura jatkoi.

Jakamistalous kasvaa vauhdilla

Heikuran mukaan talouden muutosta kuvaa hyvin kehitys maailman suurimpien yritysten listalla. 2000-luvun alussa listalla oli pankkeja ja Exxonin kaltaisia öljyjättejä. Viime vuosina listan ovat vallanneet teknoyhtiöt: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon ja Facebook.

Sittemmin markkinoille on ilmaantunut yhä enemmän jakamistalouden yrityksiä: Uber, Airbnb ja Alibaba. Jakamistaloudelle ennustetaan myös suurta kasvua lähitulevaisuudessa.

Henkilöverotuksen puolella ilmiö näkyy siinä, että bloggaajia, vloggaajia ja e-urheilijoita on alkanut nousta hyvin ansainneiden joukkoon.

”Työskentelyn monimuotoistuminen on selvästi nähtävissä. Erityisesti nuorempi sukupolvi käyttää uusia mahdollisuuksia hyväkseen”, Heikura sanoo.

Alustaratkaisut, kevytyrittäjämallit ja Ukko-palvelut edesauttavat tätä kehitystä. Samalla kynnys ryhtyä yrittäjäksi mataloituu. Pienyritysten ja yksinyrittäjien määrä kasvaa koko ajan.

Kansainvälinen kilpailu kovenee

Päänvaivaa verottajalle aiheuttaa se, että digitaalisten yritysten siirtäminen maasta toiseen on helppoa. Silloin tulee ratkaisevaksi, mikä maa pystyy tarjoamaan parhaan toimintaympäristön yritykselle. Heikura odottaakin OECD:lta ja EU:lta veroratkaisuja, jotka tasoittaisivat kehitystä.

Myös verkkokaupan lisääntyminen uhkaa verotuottoja. Esimerkiksi Amazonin tulon Pohjoismaisille markkinoille pelätään tappavan kivijalkakauppoja. Jos näin käy, työvoimaan ja kiinteistöihin liittyvät verokertymät putoavat.

Heikura mukaan nuorten keskuudessa myös omistusasumisen suosio on laskenut. Samalla kiinteistöomaisuus on siirtynyt kansainvälisille sijoittajille. Se lisää mahdollisuuksia verosuunnitteluun.

Verottajalla huoli tokenisaatiosta

Verottaja on huolissaan myös tokenisaatiosta eli ohjelmoitavasta rahasta.

Tunnetuin esimerkki lienee bitcoin, mutta ohjelmoitavaa rahaa voidaan käyttää myös vaikkapa sähköautoihin. Eli rahaa kuluisi silloin, kun autolla ajetaan. Rahaa voisi ansaita sillä, että luovuttaa sähköä verkkoon.

Tällaisessa toiminnassa liikkuisi Heikuran mukaan niin pieniä summia, että verottajan olisi vaikea päästä niihin kiinni.

”Uhkana on, että tämä voi mennä kokonaan virallisen sääntelyn ulkopuolelle. Tähän pitäisi viranomaisten puuttua tai ennakoida sitä, minkälaiseksi tämä voi mennä.”

Heikuran mukana on tärkeää, että uusia ilmiöitä pystytään ennakoimaan ja tekemään korjaavia toimia. Jos niihin ei pystytä, se pitää ottaa valtion talouden suunnittelussa huomioon.

Heikuran mukaan kansainvälinen yhteistyö EU:n ja OECD:n tasolla korostuu, koska digitaaliset ilmiöt ovat kansainvälisiä.