Finland

Vieraskynä | Suomen ulko- ja kehityspolitiikan pitää vahvistaa uskonnonvapautta

Suomen ulko- ja kehityspolitiikan pitää vahvistaa uskonnonvapautta

Tanskan ja Norjan esimerkki osoittaa, kuinka luontevasti uskonnonvapautta edistetään osana muuta ihmisoikeustyötä.

Uskonnollisiin ryhmiin kohdistuva väkivalta ja vaino sekä uskonnon­vapauden rajoitukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti eri puolilla maailmaa. Ihmisoikeuksia korostavana maana Suomen olisi luontevaa olla aktiivisesti mukana parantamassa uskonnonvapaustilannetta maailmalla.

Uskonnonvapauden loukkausten hälyttävä yleistyminen ja kiihtyminen on osoitettu todeksi monissa viime vuosien kansainvälisissä tutkimuksissa. Kysymys on yhtä lailla uskontoihin kohdistuvista juridisista rajoituksista kuin pahimmillaan äärimmäiseksi yltyneestä väkivallasta.

Pew-tutkimuskeskuksen raportin mukaan valtiovallan uskontoihin kohdistamat rajoitukset ovat voimakkaimpia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta kielteinen kehitys on ollut 2010-luvulla nopeinta Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Vaikka uskonnollisten ryhmien välinen väkivalta on vähentynyt, terroristiryhmien ja yksittäisten kansalaisten väkivaltaiset toimet ovat lisääntyneet.

Uskonnonvapauden loukkaamiselle ei ole yhtä yhteistä selittäjää, sillä sitä esiintyy erilaisissa kulttuureissa käytännössä kaikilla mantereilla. Länsimaisessa mediassa ovat olleet esillä rohingyamuslimien vainot Myanmarissa, jesideihin kohdistuneet Isisin hirmuteot sekä uiguurimuslimien vainot Kiinassa. Moni historiallisesti merkittävä kristillinen vähemmistö on vaarassa kadota kokonaan Lähi-idässä.

Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä laajoista uskonnonvapausongelmista. Tilanne on heikentynyt nopeasti myös esimerkiksi Intiassa, Turkissa ja Venäjällä. Myös uskonnottomiin kohdistuu monissa maissa häirintää, syrjintää ja jopa väkivaltaa.

Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus on ihmisoikeus, jonka edistäminen on tärkeää vakaan ja rauhanomaisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Parhaimmillaan uskonnot voivat rikastuttaa ja hyödyttää sekä yhteiskuntaa että yksilöitä. Tutkimukset ovat osoittaneet uskonnonvapauden olevan kytköksissä muihin ihmisoikeuksiin. Siellä missä jokin ihmisoikeuksista on uhattuna, myös muiden ihmisoikeusloukkausten riski on kohonnut.

Erityisen vahva kytkös uskonnonvapaudella näyttäisi olevan sukupuolten väliseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Huomattavan suuri osa uskonnon vuoksi vainon kohteeksi joutuvista on köyhiä naisia. Heitä saatetaan syrjiä niin köyhyyden, naiseuden kuin uskonnonkin vuoksi.

Kysymys uskonnonvapaudesta voi olla poliittisesti arkaluontoinen. On tärkeää, ettei uskonnonvapautta ja muita ihmisoikeuksia valjasteta politiikan välineiksi. Ihmisoikeuksien tulee olla poliittisten ideologioiden yläpuolella, ei niille alisteisessa asemassa. Uskonnonvapautta ei pidä nähdä muihin ihmisoikeuksiin nähden vastakkaisena, eikä sitä tule myöskään nostaa muiden ihmisoikeuksien yläpuolelle.

Useat maat ovat viime vuosina heränneet ymmärtämään uskonnonvapauden merkityksen. Pohjoismaista Tanska ja Norja ovat kunnostautuneet ihmisoikeusperustaisen uskonnonvapauden edistämisessä osana ulkopolitiikkaansa. Tanskassa on muun muassa perustettu uskonnonvapauden erityisedustajan toimisto, jota johtaa suurlähettiläs. Tanska ja Norja ovat myös kohdentaneet rahoitusta uskonnonvapautta edistävään työhön.

Suomessakin on tiedostettu uskontojen merkitys rauhanvälityksessä, ja uskonnonvapaustyötä pitkään tehnyt Suomen Lähetysseura valmistelee ulkoministeriölle työkalupakkia aiheesta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Suomen tulee ottaa uskonnonvapauden edistäminen yhä vahvemmin osaksi ulko- ja kehityspolitiikkaansa. Seuraava askel voisi olla aiempaa vahvempi uskonnonvapauden esillä pitäminen sekä kahdenvälisessä diplomatiassa että kansainvälisillä foorumeilla, esimerkiksi YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta seuraavan yleismaailmallisen määräaikais­tarkastelun (UPR) yhteydessä.

Tanskan hyvien kokemusten valossa on myös selvittämisen arvoista, voisiko uskonnonvapauden seurantaan ja edistämiseen perustaa Suomessakin erikseen nimetyn toimijan.

Tapio Luoma

Kirjoittaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net