Montenegro

Aplauzi nijesu dovoljni

Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore priključuje se akciji evropskih sindikata EPSU u apelu na nadležne organe da zdravstvenim radnicima u ovom teškom vremenu pandemije COVID-19, “aplauzi“nijesu dovoljni.

“Današnji dan 30.10.2020 g. u jeku novog talasa pandemije, kada i “aplauze“ zaboravismo pridružujemo se akciji EPSA  u apelu na nadležne organe, ukazujući na sudbinu čitavog zdravstvenog sistema EU, a posebno na kolege kao nosioce posla (infektolozi i anesteziolozi) kao i na sve  upošljene u sistemu koji su na prvoj liniji liječenja, od opake COVID-19 pandemije, da su na izmaku snage i da osim „aplauza“ neophodno je da zdravstveni sistem postavimo na čvršće temelje radi reagovanja na ovu i buduće pandemije”, kazao je Mihailo Babović.

Ističe da je Crnoj Gori hitno potrebno povećanje broja stručnog i kvalitetnog osoblja, adekvatna zaštita na radu (zaštitna oprema,odgovarajući broj testova, planirana vakcinacija), kojom će se garantovati bezbednost zapošljenih u sistemu zdravstva, povećanje plata.

“Takođe, svim zdravstvenim radnicima koji su zaraženi ili su to bili od COVID-19 bolesti, neophodno je tretirati ih kao “PROFESIONALNA BOLEST”, kazao je Babović.

Potreban je, ističe, broj neophodnog zdravstvenog osoblja jer i postojeći broj i prije izbijanja pandemije bio je nedovoljan, kako kod nas tako i u zemljama EU.

“To nam ukazuje na neophodnost regrutovanja i zadržavanja više radnika u ovom sektoru, sam sistem učiniti privlačnijim, povećati kapacitete sistema obrazovanja i obuke te dati stalna zapošljenja mnogim mladim kvalifikovanim radnicima a sve u cilju savladavanja pandemije”, navodi Babović.

Prema njegovim riječima, regrutovanje kvalifikovanog zdravstvenog osoblja je nemoguće zbog dugogodišnjih i višedecenijskih problema loših plata i loših uslova za rad.

“Skandalozno je da oni koji se suočavaju sa takvim ozbiljnim izazovima i rizicima po svoj život a spašavajući drugi, budu sa tako niskim primanjima a za svoje požtrvovanje dobijaju jednokratna povećanja. Mi zaslužujemo veće plate, veće prepoznavanje i nadasve veće poštovanje od društva kao cjeline”, ističe Babović.

Kako je naglasio, rješavanje ovih i ovakvih izazova uglavnom na nacionalnim sistemima zdravstva i socijalne zaštite, ukazuju na neophodnost da pojačamo saradnju, koordinaciju i podršku na evropskom nivou.

“Mi zahtjevamo da nadležni organi naše države u saradnji sa EU, doprinesu povećanju bezbejdnosti i obuci radnika u zdravstvu, budžeti svih vlada  na EU nivou i članica koje pristupaju istoj zajednici evropskih naroda, moraju reagovati na potrebe i neophodnosti u samom sistemu zdravstva! Programi štednje i nedovoljnog finansiranja, mnoge su naše bolnice, domovi zdravlja i starački domovi nepripremljeno dočekali samu pandemiju. Došlo je vrijeme da se zdravstveni radnici saslušaju i uvaže, jer dosta je bilo „ŠTEDNJE“ i nedovoljnog ulaganja u zdravstveni sistem! “Starajte se o nama da bismo mi mogli starati se o vama“ apel je SSZCG  i evropske asocijacije sindikata EPSU”, poručuje Mihailo M. Babović.

Football news:

Khabib reacted to Maradona's death: One of the greatest. Millions love football because of it
Gasperini on 2:0 with Liverpool: This is unbelievable. Atalanta played their football
Simeone on Maradona's death: Impossible to believe. He infected us with football. This is a great loss for me
Bayern and city are already in the Champions League play-offs. Who is already with them, and who is in step?
Conte Pro 0:2 from Real Madrid: We saw the difference between them and us. Inter made too many gifts
Liverpool have never scored a goal against Atalanta in their home Champions League match
Liverpool lost at home for the first time in 2 years! Gave Atalanta a couple of goals and never hit a goal