Montenegro

Arheološka zbirka Prirodno-matematičkog fakulteta potiče iz srednjeg vijeka

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore čuva se osteološka zbirka koja  sadrži paleoantropološki materijal sa različitih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori.

Profesorica ovog fakulteta Anđelka Šćepanović navodi da je ovaj materijal star nekoliko stotina godina, te da većina pripada srednjem vijeku, ali da ima i starijih.

Uglavnom se, kako dodaje, radi o fragmentima skeleta, što je posljedica zatečenog stanja na arheološkom nalazištu, kao i dugogodišnje selidbe same zbirke, pri čemu materijal može prilično da se ošteti.

„U saradnji sa arheolozima Crne Gore, kada god se za to ukaže prilika, na nekom od arheoloških lokaliteta, učestvujemo u antropološkim analizama osteološkog materijala, gdje antropološkim metodama utvrđujemo starost, pol, eventualne patologije i populaciono genetičke karakteristike ispitivane skeletne grupe. Kao rezultat nekih od takvih analiza, ostala je sačuvana i osteološka zbirka“, kazala je Šćepanović.

Pohranjeni skeletni ostaci čuvaju se na Prirodno-matematičkom fakultetu i svakako je, dodaje profesorica Šćepanović, u planu njihovo proučavanje novim metodama molekularne biologije koje mogu pružiti informacije o populacijama kojima pripada sačuvani osteološki materijal.

„Studenti II godine, koji slušaju Antropologiju, imaju priliku da se na vježbama susretnu i rade na očuvanim djelovima skeleta namijenjenim za učenje morfologije i anatomije humanog skeleta.Taj materijal je očuvan, ali njegovo porijeklo je nepoznato jer nije bilo evidentirano u samoj zbirci čiji smo dio naslijedili ili dobili sa različitih arheoloških lokaliteta, te je stoga opredijeljen za studente”, kazala je profesorica Šćepanović.

Katedra za antropologiju Univerziteta Crne Gore zaživjela je u pravom smislu osnivanjem studijskog programa Biologija na Prirodno – matematičkom fakultetu 1991. godine.

Utemeljivač biološke antropologije u Crnoj Gori je prof. Božina Ivanović koji je ostavio neizbrisav trag u naučnom polju koje ima širok dijapazon pristupa čovjeku kao objektu naučnih ispitivanja.

„Danas na katedri posebnu pažnju pridajemo morfološkim, genetičkim, biohemijskim i fiziološkim istraživanjima na živom stanovništvu, sa posebnim osvrtom na rast i razvoj djece i mladih, kroz izučavanja i praćenja promjena koje se dešavaju pod uticajem endogenih i egzogenih faktora, a pratimo i morfološke karakteristike stanovništva koje boluje od najčešćih hroničnih oboljenja“, kazala je profesorica Šćepanović.

Studenti se obiljem tema ovog naučnog polja bave kroz diplomske, magistarske i doktorske radove.

Football news:

Diogo Dalat: Zlatan is very demanding. And he instills confidence when he sees fit
Barcelona is outraged by PSG's public Interest in Messi. Pochettino and Leonardo talked about the striker
Udinese, Athletic and Benevento are all in contention for the Napoli Llorente striker
De Bruyne will miss at least two weeks with a hip injury. Match against Liverpool-7 February
Chelsea will have to wait until summer to invite Nagelsmann. Leipzig will not let him go during the season
Monaco will sign top scorer Brugge Diatta for 20+ million euros
Ex-president of Valencia Cortez due to allegations of harassment of a minor player left the post of delegate of the Spanish national team