Montenegro

Sudski savjet osmi put izabrao Vučkovića za predsjednika kotorskog suda

Akcija za ljudska prava HRA sa žaljenjem konstatuje da je Sudski savjet, u ponovljenom postupku poslije presude Upravnog suda, ponovo odlučio da na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabere Branka Vučkovića, saopštili su danas iz te organizacije, ističući da je Vučković tu funkciju prethodno vršio u sedam mandata.

“Trećeg juna 2019. godine izabran je za osmi mandat, iako je Zakon o Sudskom savjetu i sudijama 2015. godine propisao da ista osoba više od dva puta ne može biti birana na funkciju predsjednika istog suda”, naglašavaju u HRA.

Podsjećaju da je nedavno je Upravni sud, postupajući po tužbi sudije Predraga Krstonijevića, koji je bio Vučkovićev protivkandidat na konkursu za izbor predsjednika suda, poništio odluku Sudskog savjeta o izboru Vučkovića zbog nedostatka obrazloženja, naglasivši pritom zakonsku zabranu izbora iste osobe više od dva puta na funkciju predsjednika istog suda.

“Sudski savjet je danas saopštio da je ponovo izabrao Vučkovića “otklonivši nedostatke u obrazloženju prethodne odluke” na koju je ukazao Upravni sud. HRA je očekivala da će Sudski savjet iskoristiti priliku i odustati od prethodne odluke da osmi put zaredom izabere istog predsjednika kotorskog suda, imajući u vidu da je i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori izrazila zabrinutost zbog načina na koji je Sudski savjet tumačio zakonsko i Ustavno ograničenje prilikom trećeg izbora na istu funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i prilikom izbora osam predsjednika osnovnih sudova, koje je izabrao na iste funkcije iako su prethodno najmanje dva puta bili predsjednici istih sudova”, navode u HRA.

Ističu da je Evropska komisija naglasila da takvo postupanje nije u skladu ni sa GRECO preporukama o nezavisnosti sudstva, koje je očekivala da Crna Gora poštuje, da ne bi “poništila ranija dostignuća u reformi pravosuđa”.

Prethodno je, podsjećaju, Grupa država protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope, koju čini 50 država, preporučila Crnoj Gori da ograniči prekomjeu koncentraciju ovlašćenja u pravosuđu i kritikovala treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i izbor predsjednika sudova koji su birani bar tri puta na funkcije predsjednika istih sudova.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević kaže da je odavno jasno da Sudski savjet ne čine ljudi spremni za neophodne reforme u sudstvu.

“Njihov cilj je bio da zadrže status quo i obezbijede privilegije za njih i njima bliske osobe. Skupština bi trebalo da ih smijeni, a nadležni istražni organi da temeljno ispitaju sve navode o zloupotrebama službenog položaja članova savjeta”, smatra Gorjanc Prelević.

U HRA ističu da je Sudski savjet u februaru ove godine izabrao Mihaila Anđelića, predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku po peti put na istu funkciju, dok je prethodne godine izabrao Branka Vučkovića, na osmi mandat, a na treći mandat izabrani su Milica Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Danilovgradu, Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju, Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Plavu, Goran Šćepanović, predsjednik Osnovnog suda u Baru i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, koja se na toj poziciji nalazi u kontinutitetu od 2007. godine protivno Ustavu. Osim njih, na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabran je Zahit Camić, po šesti put.

“HRA, MANS i IA su prošle godine podnijeli krivičnu prijavu protiv svih članova i članica Savjeta, na čelu sa tadašnjim predsjednikom Mladenom Vukčevićem, zbog izbora kandidata za sudije na kome su falsifikovane ocjene sa intervjua. Više kandidata je dobilo ocjene za “intervju” iako im zapravo nije postavljeno ni jedno jedino pitanje, dok su drugi dobili pitanja koja su bila sasvim neadekvatna, poput pitanja “jeste li se ostvarili kao majka?”, suprotno smjernicama o pitanjima za intervju koje je usvojio sam Sudski savjet i zakonskim kriterijumima”, navode u HRA.

Dodaju da su tada izabrane osobe bliske predsjednici Vrhovnog suda, Vesni Medenici, koja je u svojstvu članice Savjeta bila i predsjednica komisije za pisano ispitivanje kandidata.

“Izabrana je ćerka njene vjenčane kume, njena savjetnica iz kabineta, kao i sin njenog dugogodišnjeg zamjenika na više funkcija. Izabrana je i ćerka kolege sa fakulteta na kome je profesor Vukčević obavljao funkciju dekana. Državno tužilaštvo (specijalni tužilac Veljko Rutović i državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Đurđina – Nina Ivanović) odbacili su tu krivičnu prijavu bez obrazloženja. Jedan učesnik tog konkursa, Ivan Vukićević, vodi upravni spor protiv odluke o izboru deset kandidata za sudije na tom konkursu i uskoro se očekuje presuda u tom sporu”, ukazuju u HRA.

U toj organizaciji naglašavaju i da je početkom novembra povodom negativnog nalaza Državne revizorske institucije DRI o poslovanju potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja protiv svih članova Sudskog savjeta i predsjednika skoro svih sudova u Crnoj Gori.

Football news:

Napoli gave Milik to Marseille on loan for 1.5 years with a mandatory buyout for 8+5 million euros
Liverpool have 34 points in 19 matches - the worst result since the 2015/16 season
Klopp on 0:1 with Burnley: A real punch in the face. Losing this match was not easy, but Liverpool could
Atletico leads Real Madrid by 7 points in La Liga and has a game to spare
Liverpool do not win 5 matches in the Premier League in a row. Klopp's team repeated the worst streak in 4 years
Liverpool's 68-game unbeaten run at home in the Premier League has ended
Liverpool do not score 4 consecutive Premier League matches