logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Montenegro

Unaprijeđenje ljudskih prava u Crnoj Gori je proces koji još traje

Unaprijeđenje ljudskih prava i zaštita manjina u Crnoj Gori je proces koji još traje ali i izazov koji je pred nama u dostizanju evropskih standarda, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na otvaranju seminara “Izvještavanje o manjinama i etnička distanca u Crnoj Gori”, koji organizuje Škola političkih studija.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će kroz sprovođenje strategije manjinske politike 2019-2023, dodatno unaprijediti uslove života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i omogućiti njihovu veća integracija u crnogorsko društvo, uz očuvanje i promociju njihovog identiteta u svim oblasti”, saopštio je Zenka.

On je istakao da je poseban fokus Strategije kroz sve oblasti usmjeren indirektno na smanjivanje etničke distance u crnogorskom društvu, za koju nažalost ne možemo reći da ne postoji.

Seminari ovoga tipa predstavljaju dobar primjer za otvaranje dijaloga i vođenje razgovora sa svima, a posebno sa predstavnicima medija koji nam mogu pomoći kako izvještavati o manjinama u cilju afirmacije njihovih prava kroz reprezetativniji pristup u medijima.

“Siguran sam da novinari mogu da doprinesu stvaranju demoraktskog ambijenta a samim tim i bolje zaštite manjinskih prava u Crnoj Gori”, rekao je Zenka.

Seminaru su prisustvovali učesnici ovogodišnje generacije Škole političkih studija koju čine novinari najznačajnijih crnogorskih medija kao i alumnisti, koji će imati prilike da sušaju eminentne predavče iz oblasti ljudskih i manjinskih prava.

Themes
ICO