logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Macedonia

Џафери: Иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ за ратификација на Протоколот за НАТО треба ќе се поднесе до Владата

Денеска пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата до Собранието поднесе барање за иницирање, односно за препраќање до Владата на иницијатива за доставување предлог-закон за ратификација на договорот за НАТО.

„Од формален аспект еден документ што влегува во Собранието во соодветна процедура моја обврска е да го разгледам актот соодветно и по однос на надлежностите да постапувам. Имајќи предвид дека Собранието врз основа на членовите на Деловникот на кои се повикуваат пратениците ги нема тие надлежности, сметам дека е соодветно истиот акт, како и при сите други случаи за кои Собранието не е надлежно да постапува, да се препрати до надлежниот орган на кој што се однесува проблематиката, во конкретниов случај до Владата на Република Северна Македонија“, изјави Џафери.

Тој посочи дека Владата и според Уставот е надлежна да иницира и да поднесува Предлог-закон за ратификација на меѓународни договори или кој било закон што се ратификува. „И во тој контекст и според Деловникот, надлежноста за поднесување предлог-закон за ратификација на меѓународен акт е во надлежност на Владата и никој друг не може тоа да го покрене. Барањето на пратениците како такво ќе биде препратено до Владата и тие ќе решаваат по кој пат и каков начин ќе постапуваат по однос на тоа барање“, рече Џафери.

Themes
ICO